PHG
Puttens Historisch Genootschap
Wat is het Puttens Historisch Genootschap?
Het Puttens Historisch Genootschap (PHG) is een stichting die als koepel fungeert voor allerlei activiteiten op historisch gebied van Putten. Het PHG heeft zich tot doel gesteld, het bijdragen tot: * het vergroten, behouden en uitdragen van de kennis m.b.t. de geschiedenis van Putten. * het behoud van het karakter van Putten. Het PHG heeft daarom twee musea opgericht t.w.: Historisch Museum “De Tien Malen” Gericht op: het onstaan en ontwikkeling van Putten, agrarisch gereedschap, klederdracht en archeologische vondsten. Museumboerderij “Mariahoeve” Gericht op: het leven en werken op een boerderij rond 1900.
Historisch Museum "De Tien Malen" Museumboerderij "Mariahoeve"