PHG
Puttens Historisch Genootschap
Wat doet het Puttens Historisch Genootschap?
De vele vrijwilligers die al dan niet in groepsverband actief zijn binnen het PHG, houden zich onder andere bezig met: * het beheer en promoten van: twee musea in Putten. * het organiseren van bijzondere evenementen zoals: het Oogstfeest, PHG Boekenmarkten, lezingen op avonden voor deelnemers, deelname aan de Ossenmarkt, etc. * het in groepsverband werken aan: Archelogische vondsten en publicaties, Genealogisch onderzoek van Puttense families, Dialect en folklore, kleding en het “Putters Praoten”. * het verzamelen en in stand houden van: van roerende monumenten, objecten en gereedschappen. * het herstellen en in stand houden van: kerken- en klompenpaden.