PHG
Puttens Historisch Genootschap
Roerende monumenten
Wat zijn Roerende Monumenten? Graag willen wij u wat informatie geven over de Roerende Monumenten. Maar u vraagt zich misschien af: wat zijn Roerende Monumenten? U heeft vast wel eens gehoord van onroerende historische goederen zoals: oude huizen, landerijen, kastelen en oude gebouwen. Deze monumenten zijn meestal geplaatst op de monumentenlijst van het Rijk, Provincie of Gemeente. Roerende Monumenten zijn over het algemeen losse historische voorwerpen, vaak gebruiksvoorwerpen, die gebruikt werden voor ambachtelijk werk, op boerderijen en in het huishouden. Vooral op de boerderijen waren vroeger veel gereedschappen te vinden, die onmisbaar waren om al de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om te kunnen mesten, ploegen, zaaien en maaien, oogsten en dorsen. Ook de dames hadden veel voorwerpen om allerlei werkjes te kunnen klaren. Denk aan het wassen, strijken, broodbakken en het naaien van kleding en stoppen van sokken. Op de boerderij was het opfokken van de kuikentjes meestal het werk van de dames. En zo kun je nog heel wat meer voorwerpen en situaties noemen. In alle ambachtelijke beroepen kwamen gebruiksvoorwerpen voor die we tegenwoordig niet meer gebruiken. Ze hebben daardoor een historische waarde gekregen. Denk bijvoorbeeld aan de gereedschappen die de timmerman, metselaar, wagenmaker en de loodgietervroeger gebruikten. Er waren immers nog geen andere machines voor handen. In ons Historisch Museum “De Tien Malen” is daarom ook een hele collectie van deze werktuigen te bezichtigen. Activiteiten van de werkgroep Roerende Monumenten. De werkgroep van de roerende monumenten hoopt jaarlijks een oogstfeest te organiseren. Voorheen aan de 't Oeverstraat, maar sinds 2007 bij de Museumboerderij “Mariahoeve” aan de Kiefveldersteeg 11, te Putten. We verwachten op de eerste zaterdag van augustus rogge te zichten en te maaien, tenminste bij mooi weer. Bij regenachtig weer wordt het de maandag erop. We nodigen u nu alvast uit om het oogstfeest mee te beleven. En natuurlijk om te helpen. U kunt ons verder tegenkomen op de Ossenmarkt, op de tweede woensdag in oktober. Zo is het jaar weer rond. De contactpersonen voor deze werkgroep zijn: Piet en Anja Zevenhuijzen tel. 0341 - 356 493 e-mail: zevenhuijzen@upcmail.nl