PHG
Puttens Historisch Genootschap
Registreren, Documenteren en Digitaliseren
De werkgroep Registreren, Documenteren en Digitaliseren is druk doende om alle museumstukken te registreren, te beschrijven en vast te leggen in een digitale database. Contactpersoon voor deze werkgroep is: Maria Smit Toledo tel. 0341 - 422 263 e-mail: mae_toledo@hotmail.com