PHG
Puttens Historisch Genootschap
Register van Overleden Keurmedigen van de Kelnarij van Putten
Een van de verplichtingen van de horige boeren die op een Kelnarij boerderij zaten was het betalen van de Keurmede, een soort erfrecht dat een horige na zijn overlijden verschuldigd was te betalen om zijn zoon het recht te geven de boerderij verder te beheren. De Kellenaren hebben de registratie van deze betalingen zorgvuldig bewaard. Zo hielden zij bij wie er overleed, hoeveel er betaald werd en wie de kinderen waren, zodat de Kellenaar ook bij een volgend overlijden wist waar hij het erfrecht kon invorderen. Deze administratie is bewaard gebleven in het Staatsarchief te M√ľnster en omvat de jaren 1389 tot 1681. Omdat op deze wijze nog steeds te lezen is wie er op elke boerderij woonden, met wie zij waren getrouwd, welke kinderen er waren en waar die woonden, kan met deze gegevens een familie register worden opgemaakt over een periode dat er nog geen kerkelijke of burgerlijke registers van geboorte, trouwen en overlijden bestonden. Het boek geeft verder een uitvoerige toelichting op de regels van de horigheid, het erfrecht, en andere betalingen die ook in dit register werden ingeschreven, en het telt 345 bladzijden. De bezittingen van de Abdinckhof in onze omgeving bevonden zich voornamelijk in de tegenwoordige gemeenten Putten, Nijkerk en Barneveld. Hebt U voorouders in die omgeving waarvan U uit de kerkelijke boeken van omstreeks 1600/1650 de namen reeds kent of de naam van de boerderij waarop zij woonden, dan kunt u met dit register Uw genealogie met ongeveer 200 jaar uitbreiden. Uitgave van de Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld, 1993.