PHG
Puttens Historisch Genootschap
Redactiecommissie en PR
De Redactiecommissie buigt zich over de inhoud van het kwartaalblad “De Graver”. Artikelen voor “De Graver” kunnen per post gestuurd worden naar: Donkeresteeg 6, 3882 SP Putten of per mail naar: graver@solcon.nl Eindredacteur en contactpersoon is: Arie van Peet tel. 033 - 245 1650 e-mail: avanpeet@solcon.nl Met vragen over aan te leveren kopij, kunt u met hem contact opnemen. De algemene Public Relations verzorgt: Henk van der Zwaag tel. 06 - 33 20 52 15 e-mail: zwaag51@kpnmail.nl De Public Relations voor Museumboerderij “Mariahoeve”, is in handen van: Henriëtte en Eelco Bakker tel. 06 - 30 23 40 32 e-mail: info@mariahoeve.nl