PHG
Puttens Historisch Genootschap
Putters Praoten
Woord vooraf Op 28 januari 1994 vormde zich een werkgroep binnen het Puttens Historisch Genootschap die zich ten doel stelde het dialect, de Puttense taal oftewel het “Putters” vast te leggen. Deelnemers waren mevrouw G. Bakker-Termaat, de heer R. van Emous en mevrouw H. van Emous-Geurts, de heren W. van Ganswijk en J. van Hell, mevrouw T. Hendriksen-Jansen en de heren J.W. Kieft en K. Mulderij. Later voegde zich daarbij mevrouw K. Nummerdor-van Panhuis uit Ermelo en mevrouw A. van Nijhuis-van Dasselaar. Besloten werd tot het maken van een woordenlijst, uitgaande van de Puttense woorden en het beschrijven van gebeurtenissen, werkzaamheden enz. uit het verleden. Daardoor zou worden vastgelegd hoe bepaalde dingen vroeger gingen en ook zou de betekenis van een groot aantal woorden door ze in zinsverband te gebruiken aan duidelijkheid winnen. Klaas Mulderij was bereid de leiding van de groep op zich te nemen. Enthousiast begon een ieder woorden te verzamelen. Pen en papier op het nachtkastje en op het aanrecht. "Gauw effen opschrieven, aarst bi'je 't aweer vergeten" In maandelijkse bijeenkomsten werden de lijstjes dan besproken en samengevoegd. In de loop van de jaren trokken mevrouw Bakker, mevrouw Hendriksen en de heer Kieft zich om uiteenlopende redenen terug. Dat was jammer. Niet allen vanwege hun bijdrage aan de gezelligheid van de bijeenkomsten. Maar ook omdat gebleken was dat er binnen het Putters nogal wat variaties zijn, waarover hierna nog wat meer… (lees verder in de vierde herziene druk, nu met CD) Werkgroep dialect van het Puttens Historisch Genootschap