PHG
Puttens Historisch Genootschap
Historische Dorpswandeling Putten (4 km) is uit!
Dinsdag 28 april j.l. ontving de burgemeester van Putten, de heer H.A. Lambooij het eerste exemplaar van de “Historische Dorpswandeling Putten”. Zoals de burgervader in zijn voorwoord schrijft: “Onze dorpskern kent een rijke geschiedenis, die wellicht wat minder bekend is”. De route van circa 4 kilometer loopt langs monumentale panden, bijzondere gebouwen en locaties die herinneren aan de razzia van oktober 1944. Het boekje geeft tekst en uitleg over de panden, bouwstijlen en ook de ontstaansgeschiedenis van Putten. Het boekje is de eerste van 5 routes die dit jaar, in het kader van het 25-jarig jubileum van het PHG worden uitgegeven. De burgemeester liet blijken uit te zien naar de volgende uitgaven. Want Putten heeft zoveel te bieden, niet alleen voor haar inwoners, maar ook voor de toeristen die te voet of per fiets Putten en de omliggende buurschappen willen verkennen. Het boekje kost € 2,50 en is verkrijgbaar bij de VVV aan het Kerkplein 15 te Putten.