PHG
Puttens Historisch Genootschap
Het Documentatiecentrum verzamelt, beheert, rubriceert en beschrijft documenten die iets met de historie van Putten te maken hebben. Deze worden in een geautomatiseerd registratiesysteem opgenomen. Contactpersoon voor het documentatiecentrum is: GĂ©rard Hollanders tel. 0341 - 701 373 e-mail: gerard.hollanders@online.nl .
Documentatiecentrum