PHG
Puttens Historisch Genootschap
De Kelnarij van Putten
Een geschiedenis van duizend jaar, verteld door E.L. Steinmeier. Deze brochure beschrijft de geschiedenis van het belangrijkste instituut in Putten sedert de middeleeuwen over de periode van circa 800 tot 1800. De eerste kerk te Putten werd gesticht en betaald door een van de Graven van Hamaland, die in deze omgeving de belangrijkste grootgrondbezitter was. Toen omstreeks het jaar 1020 door een van zijn nakomelingen Bisschop Meinwerk van Paderborn aldaar het klooster de Abdinckhof werd gesticht, begiftigde hij uit zijn ouders erfenis dit klooster met een 100 tal boerderijen in Putten en de omgeving. Vanwege de afstand tot Paderborn was het moeilijk het beheer van deze hoeven van daaruit te voeren, zodat Meinwerk besloot naast de Puttense kerk een rentmeestershof te stichten. Aan het hoofd daarvan stond een kloosterling die in het latijn als titel Cellarius werd genoemd, wat in onze taal werd vervormd tot Kellenaar. Zo werd zijn kantoor als "de Kelnarij" aangeduid. Hoe dit alles tot stand is gekomen en hoe het beheerskantoor werkte wordt in deze brochure uitvoeriger toegelicht. KELNARIJ REEKS - Nr 1 Uitgave P.H.G. 1975