PHG
Puttens Historisch Genootschap
Boeken - Brochures
De coördinatie van de PHG uitgaven (boeken, brochures, folders etc.) zowel wat betreft aanmaak, als beheer van de voorraad, is in handen van: Henk van der Zwaag tel. 06 - 33 20 52 15 e-mail: zwaag51@kpnmail.nl