PHG
Puttens Historisch Genootschap
Beeld van een veranderend dorp
Boek brengt veranderend dorpsgezicht van Putten in beeld. Het Puttens Historisch Genootschap presenteerde op donderdag 22 november 2007 tijdens zijn jaarlijkse deelnemers- vergadering het nieuwe boek: “Beeld van een veranderend dorp, honderd jaar breken en bouwen in Putten”. Het boek vertelt vooral in foto's over de veranderingen die in het straatbeeld van Putten in de afgelopen eeuw hebben plaatsgevonden De meer dan 250 afbeeldingen zijn vergezeld van een korte toelichting. De aanleiding voor het maken van dit boek was een expositie in 2005 tijdens de opening van het nieuwe gebouw van de Rabobank aan de Dorpsstraat. Aan het Puttens Historisch Genootschap was indertijd gevraagd om ter gelegenheid van deze opening in één van de zalen een expositie in te richten over “Putten toen en nu”. De tentoonstelling, bestaande uit 25 panelen met per paneel een oude foto van Putten, een nieuwe foto, genomen vanaf dezelfde plaats als toen en een verklarende tekst, trok veel belangstelling. En vaak klonk de vraag of deze afbeeldingen met teksten ook in boekvorm zouden worden uitgebracht. Met deze vraag is een groepje mensen van het PHG, bestaande uit: Gerrit Buter, Jolette van Eijden, Johannes van Hell, Gérard Hollanders en Antoon Klaassen, aan de slag gegaan. De 25 tentoongestelde plekjes zijn uitgebreid naar 87 locaties, er is aanvullende informatie verzameld en ook zijn er foto's uit de tussenliggende periode bij gezocht die de stapsgewijze veranderingen beter in beeld brengen. Het is een prachtig boek geworden met een grote verzameling foto's die een gedeelte van de dorpsgeschiedenis van Putten verhelderend in beeld brengt. Een waardevol boek voor jong en oud. Bij de oudere generatie Puttenaren zullen de foto's een zweem van weemoed en herkenning oproepen. Herinneringen aan voorbije jaren en verdwenen dorpsgezichten. Weliswaar zijn sommige markante panden er nog steeds. Maar veel oude gebouwen en mooie boerderijen zijn in de loop der jaren afgebroken, of verbrand in de oorlog. In de meeste gevallen zijn er nieuwe gebouwen voor in de plaats gekomen. De jongere mensen of nieuwkomers in Putten zullen juist vooral letten op díe stukjes op de oude foto's die nu nog steeds in het straatbeeld herkenbaar zijn. Zo zal eenieder vanuit zijn eigen invalshoek dit boek ter hand nemen en zich verwonderen over de veranderingen - of juist niet - van het dorpsgezicht van Putten. “Beeld van een veranderend dorp, honderd jaar breken en bouwen in Putten” is verkrijgbaar bij boekhandel: Het Boekpunt, Dorpstraat 51 te Putten. Het boek telt 196 bladzijden, is uitgevoerd in full colour, heeft een hard kaft, is genaaid en gebonden. De afmetingen zijn 21,5 bij 28 cm, ISBN/EAN 978-90-76627-03-8.
Beeld van een veranderend dorp.