PHG
Puttens Historisch Genootschap
De leden van de werkgroep Archeologie doen mee met opgravingen en het verwerken van vondsten. Pot Kom Klokbeker Grafveld Schildknop Bijl Ketting Contactpersoon voor deze werkgroep is: GĂ©rard Hollanders tel. 0341 - 701 373 e-mail: gerard.hollanders@online.nl
Archeologie
Pot Kom Klokbeker Grafveld Schildknop Bijl Ketting